torsdag 9 maj 2013

Invigde springskorna, 500 meter kärlkramp och väsandning. Det var det. 
 Uthållighet...hurhurhur?


Inga kommentarer: